Avrupa Birliği’nde Kriz Ve Demokrasi – Değer Eryar


AB ülkelerinde kendini her geçen gün şiddetlenerek hissettiren krizin çözümüne dair arayışlar aralık ayı başındaki AB Konseyi zirve toplantısıyla devam etti. Bu zirvede önerilen çözümün temelinde 1997 yılında kabul edilen Büyüme ve İstikrar Antlaşması’nın (Growth and Stability Pact) kapsamının genişletilmesi ve uygulanacak yaptırımların daha etkin hale getirilmesi yatmaktadır. Örneğin, artık üye ülkelerden beklenen, yapısal bütçe açıklarının GSMH’ye oranlarının yüzde 0,5’i geçmeyeceğine dair gerekirse anayasal düzeyde bir kanun çıkarmalarıdır. Kamu borç stokunun GSMH’ye oranının yüzde 60’ı aşması durumunda ise bu ülkeler borç stoklarını her yıl yüzde 5 oranında azaltmayı taahhüt etmektedirler. Aynı doğrultuda ülkelerin kamu borç idaresi ve ulusal bütçelerine dair tasarıların uygulanmaya konulmadan önce AB düzeyinde denetlenmesi ve gerektiğinde müdahale edilmesi öngörülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 50 - 54

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Dr. Değer Eryar lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladıktan sonra, doktora derecesini yine aynı alanda University of Massachusetts Amherst'ten 2009 yılında almıştır. Doktora tezinde küresel finansallaşmanın Türkiye'deki reel yatırımları ve makroekonomik politikaları nasıl etkilediğini incelemiştir. Dr. Eryar'ın son dönemdeki ilgi alanlarını işgücü piyasaları, finansal krizler ve AB'nin ekonomi politikaları oluşturmaktadır. Dr. Eryar aynı zamanda okulumuzdaki Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (EKOAB)yönetim kurulunda yer almaktadır.

Bir cevap yazın