“Bağımsız Ve Devrimci Sanat İçin Bir Manifesto” Troçki’nin Manifestosunun Politik Ekonomi Açısından İncelenmesi – Sacit Hadi Akdede


Bu yazıda, sanatın politik ekonomisine ilişkin çeşitli görüşleri incelemeye devam edeceğiz. Otuz beşinci sayıda John Ruskin’in görüşlerine ilişkin incelemelerde bulunmuştuk. Bu yazıda da Troçki ve Andre Breton’un beraber kaleme aldıkları manifestoyu politik ekonomi açısından inceleyeceğiz

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 37
Sayfa Aralığı: 75 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın