Sacit Hadi Akdede

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Sanatın Politik Ekonomisi ve Kültür Endüstrisi (I): Kültür ve Sanatta Emperyalizm Olur mu? – Sacit Hadi Akdede

“Halifeliği üzerine alan Osmanlı hükümdarı, Müslümanlık aracılığıyla emperyalizm yapıyor. Osmanlı kendini bir kültürün temsilcisi...

Çeşitli “Değer” Kavramları ve Kültürel Üretimlerin İktisadi “Değeri” – Sacit Hadi Akdede

Sanat alanında “A tercih edilir B”, “B tercih edilir C”, dolayısıyla “A ille de...

Sanatın Politik Ekonomisi-II: Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

Seyirciler dizilere mahkûm edilmekte, ancak dizilerde çok meşhur olmuş oyuncuların oynadığı çok az sayıda...

Sanatın Politik Ekonomisi-I Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

...şöhretlilerin olduğu dünyada, sanatçılar ve sporcular arasında gelir çok dengesiz dağılmaktadır. Dünyadaki meslekler arasında...

Tiyatro Hizmeti Üretimi: “Sistem İçinden” Bir Model Önerisi – Sacit Hadi Akdede

Bağımsız tiyatrolar kültürel çeşitliliği sağlayan, daha fazla kamusal alan yaratan, tiyatronun toplumla olan ilişkisinde...

Sanatta Devletçilik? – Sacit Hadi Akdede

Giriş Sanat alanında devletçilik ne demektir? Sanat alanında devletçilik olur mu? Olmalı mı? Olursa,...

Keynes ve Sanat – Sacit Hadi Akdede

 Giriş  Sanat insanlığın önemli faaliyet alanlarından biridir. İnsanlık için çok önemli değerler yaratır. Hatta...

İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre – Sacit Hadi Akdede

Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının en olumsuz etkilediği alanların başında kültür ve sanat alanı gelmektedir....

Görece “Sağcı” Şehirlerde Vergi Yükü Daha Mı Azdır? – Sacit Hadi Akdede

Vergi devletlerin en önemli geliridir. Çünkü devlet bütçelerinde vergiler genellikle en yüksek payı tutar....

İktisadi Büyüme Toplum Hayatında Kendini Nasıl Gösterir? – Sacit Hadi Akdede

İktisadi büyümenin toplum ve insan hayatında gözlenen en önemli sonuçları nelerdir acaba? Sanırım insanın...

Asimetrik Bilgi, Muhteşem Yüzyılın Ucube Heykelleri, Sanatın Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

Son üç dört haftadır gazete sayfalarında ve TV ekranlarında sanat ve kültür ürünlerine ilişkin...

Ortadoğu’daki Politik İstikrarsızlıklar: Nedenler Ekonomik Mi Politik Mi? – Sacit Hadi Akdede

Tunus'ta başlayıp, Mısır'da devam eden ve Libya'da ise şiddetini arttıran politik gösteriler Ortadoğu'nun birçok...

Genç Osman! Devlet Tiyatroları Kapanabilir Biliyor Musun? – Sacit Hadi Akdede

Genç Osman! Sanat ve kültürün ekonomik ve politik güçle desteklenmeyince ayakta kalamayacağını bilmiyor musun?...

Büyükşehir Adayı İllerin Siyasi Durumu – Sacit Hadi Akdede

Büyükşehir belediyesi olma koşulunun başında, gerekli ama yeterli olmayan bir şart olarak, ilin toplam...

Sağ Partiler Dolaylı Vergileri Sever – Sacit Hadi Akdede

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayılı kanun çerçevesinde yaklaşık 60 milyar TL'lik devlet...

İllerin Siyasi Eğilimleri Ve Gelir Vergisi Yükü – Sacit Hadi Akdede

Verginin yaygınlaştırılması ve vergi yükünün adil dağılımı en genel tanımıyla, eşit konumda olan ama...

Tiyatro (Oyun) Üretimi Piyasa Mekanizmasına Bırakılabilir Mi? – Sacit Hadi Akdede

Bu soru ülkemizde bugüne kadar, iktisatçılar tarafından tartışılmamıştır. Hiçbir iktisatçı iktisat biliminin analiz araçlarıyla...

Hangi İllerden Ne Kadar Vergi Geliyor – Sacit Hadi Akdede

Ağustos ayının ilk haftasında gazetelerde hangi ilin ne kadar vergi ödediğine ilişkin haberler ve...

Tiyatrocuların Ekonomisi Ve Devlet Tiyatroları – Sacit Hadi Akdede

Yeni tiyatro sezonunun başlaması dolayısıyla, kültür ve sanat dergileri bu ay tiyatro ile ilgili...

“Anadolu Kaplanları”Nda Sinema Ve Tiyatro – Sacit Hadi Akdede

Türkiye'de günümüzde şehirleri/illeri köylerden/ kasabalardan/(hatta) ilçelerden ayıran en önemli konu, kültürel ürünlerin üretim ve...