Belirsizlik Ve Olasılık – Hasan Ersel


Belirsizliğin artması, genelde, olumsuz bir gelişme olarak algılanıyor. Dolayısıyla bu ifadeden, alınan iktisat politikası kararlarının eleştirilmesine giriş yapıldığı sonucunu çıkarabiliriz. Hangi kararların söz konusu olduğu, bunların nerede, ne zaman ve hangi koşullar altında alındığı belli olduğunda bu ifadenin doğru olup olmadığı tartışılabilir. Çoğu kez de tartışmalar bu nokta üzerinde oluyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 13
Sayfa Aralığı: 38 - 44

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın