Hasan Ersel

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Hasan Ersel

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu Prof. Dr. Hasan...

Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar Ve G20 – Hasan Ersel

Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi....

Meghnad Desai’den ‘Marksist İktisat Teorisi’ Marksist İktisadı Öğrenmek Gerekli Mi? – Hasan Ersel

Postadan, Meghnad Desai'nin Marksist İktisat Teorisi (Çeviren: Nail Satlıgan, Ankara: Eflatun Yayınevi, 2. Basım....

Vılfredo Pareto İle Üç Farklı Ortamda Tanışmıştım; Tabii Gıyaben… – Hasan Ersel

Büyük bir hevesle başvurduğum Mülkiye'deki öğrencilik yaşamım 1963 sonbaharında başladı. İlk yıl benim için...

Napoleon Bonaparte Fransız Bilim Akademisini Nasıl Ele Geçirmişti – Hasan Ersel

27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Kanun Hükmünde...

Belirsizlik Ve Olasılık – Hasan Ersel

Belirsizliğin artması, genelde, olumsuz bir gelişme olarak algılanıyor. Dolayısıyla bu ifadeden, alınan iktisat politikası...

Türkiye’nin Küresel Krize Tepkisi Ve İktisadi Büyüme Sorunu – Hasan Ersel

1950 yılı Türkiye için iki ayrı boyutta başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki demokratikleşme...

Emmanuel Lasker Ve T.C. Merkez Bankası – Hasan Ersel

Okuyucuyu merakta bırakmamak için baştan söyleyeyim. Emmanuel Lasker yeni parlayan bir iktisatçı değil. İktisatla...

Ne Olacak Halimiz? Küresel Kriz Ve B – Hasan Ersel

Küresel krizin, konuyu bilenlerin doğru tahmin ettiği üzere, öyle gelip ıslatıp geçen bir dalga...

Bilgi, Teknolojide İlerleme Ve Eğitim Üzerine – Hasan Ersel

Yazar, Sabancı Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Alanı elektrik mühendisliği. Yaşamımda tanımış olmaktan büyük mutluluk...

Türkiye-Ab İlişkileri: İktisadı Anlama Çabalarımda Bir Örnek Olay – Hasan Ersel

İ ktisadı anlayış biçimimin oluşmasında en önemli etmen Mülkiye'nin disiplinler arası yaklaşımı ve tartışma...

Reformcu Olmak Neden Kolay Değildir? – Hasan Ersel

İ ktisadi büyüme denildiğinde bir ekonomide üretilen mal ve hizmet miktarının artması kastedilmektedir. Ancak...

İktisadi Gelişme Ve Çevre Kirlenmesi – Hasan Ersel

Çevre kirlenmesi, yeni bir olay değil. Buna karşılık, bu konuda toplumsal duyarlılığın politika kararlarını...

“Genel Teori̇ni̇n” Xıı. Bölümü Işığında Beli̇rsi̇zli̇k, Bekleyi̇şler Ve “Animal Spirits” – Hasan Ersel

Keynes'in General Theory of Employment, Interest and Money adlı kitabının V. ve XII. Bölümlerinde,...

Bir Kamusal Mal Olarak Ulusal Savunma ̇ Ve Savunma Sanayi – Hasan Ersel

Bir süredir, savunma sanayii sektöründeki gelişmeler, basında oldukça yer kaplıyor. Bunun, övünmemiz gereken bir...

Bir Kamusal Mal Olarak Ulusal Savunma ve Savunma Sanayi – Hasan Ersel (İTD 86)

Bir süredir, savunma sanayii sektöründeki gelişmeler, basında oldukça yer kaplıyor. Bunun, övünmemiz gereken bir...

Küresel Ekonomide Arayışlar – Hasan Ersel (İTD 63)

Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında...

Ronald Coase ve İktisatta Dışsallık Sorunu – Hasan Ersel (İTD 36)

2 Eylül 2013’de iktisatta önemli bir isim, Ronald Coase, 103 yaşında yaşama veda etti....

Ekonominin Büyüme Hızından Bana Ne? – Hasan Ersel (İTD 27)

Gözlemler, “ulusal gelirin”[ii] büyüme hızı ile kendi refahlarındaki değişme arasında bir ilişki olmadığını düşünen...

Türkiye’nin Küresel Krize Tepkisi ve İktisadi Büyüme Sorunu – Hasan Ersel (İTD 15)

1950 yılı Türkiye için iki ayrı boyutta başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki demokratikleşme...

  • 1
  • 2