“Benim Kâbe’m İnsandır” – Hüseyin Özel


Yazının başlığı, anlaşılabileceği üzere, Alfred Marshall’ın ünlü “İktisatçının Kâbe’si iktisadi biyolojidir.”2 sözünden esinlenmektedir. Yazıda, iktisattaki doğa bilimlerine, özellikle de biyoloji (evrimsel iktisat) ve fizikteki (“ekonofizik” ve kompleksite) bakış açıları ile yeni gelişme ya da teknikleri iktisada sorgusuz sualsiz uygulama çabalarının, iyi niyetli ancak, bir ölçüde verimsiz ya da yanılgıya götürebilecek bir çaba olabileceği düşüncesi savunulacaktır. Bunun temel nedeni, aslında son derece yalındır: İktisat her şeyden önce bir “insan bilimi”dir ve bu yüzden doğa bilimlerinde geçerli ve başarılı olan yaklaşım, düşünce ve nedensel mekanizmaların insan dünyasındaki karşılıklarının bulunması, bunu yapmanın ne kadar zor olduğu sorununu bir yana bıraksak bile, yanıltıcı olabilir. Dolayısıyla, iktisadın yüzünü dönmesi gereken asıl alanın, en genel anlamıyla, “insan” olması gerektiği düşüncesini savunabilmek için, yazıda insan dünyasının kimi temel özelliklerinden söz edilecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 83
Sayfa Aralığı: 19 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında, iktisadi düşünce tarihi, politik iktisat, iktisatta yöntem ve sosyal teori bulunmaktadır. Piyasa Ütopyası (BilgeSu, 2009) adlı kitabın yazarıdır.

Bir cevap yazın