Hüseyin Özel

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında, iktisadi düşünce tarihi, politik iktisat, iktisatta yöntem ve sosyal teori bulunmaktadır. Piyasa Ütopyası (BilgeSu, 2009) adlı kitabın yazarıdır.

Politik İktisat – Hüseyin Özel

Tarihin bütününde gözlenen ve yalnızca belirli dönemlerde kendini gösteren özgül koşullar ve özellikler arasında...

Karl Polanyi, Piyasa ve Devlet – Hüseyin Özel

Polanyi’nin sosyalizm anlayışının Marksist bir sosyalizm anlayışı olmadığına dikkat etmek gereklidir. Devletin egemenliğine dayanan...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Hüseyin Özel

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, dergimizin Yayın Kurulu...

Piyasa Sistemi ve Özgürlük – Hüseyin Özel

İnsanlar yalnızca tatmine ulaşmakla değil, aynı zamanda “iyi yaşam” hedefiyle de ilgilenirler; iyi yaşama...

Marx ve “Özgürlük Yanılsaması” – Hüseyin Özel

Eğer iktisat, yanlış olan gerçekliği yansıtmakla yetiniyorsa kendisi de yanlış olacaktır. “İnsan özgür doğar;...

Carl Menger: Yöntembilgisel Bireycilik ve Görünmez El – Hüseyin Özel

Görünmez El açıklamasını, yöntembilgisel bireyciliğe dayandıran yaklaşımlar, genel olarak “temsili bireyin” davranışları yoluyla düzenin...

Keynes’ten Polanyi’ye Özgürlük Anlayışı – Hüseyin Özel

Kapitalist toplum özgürlüğü sürdüremez, çünkü temel hedefi, barış ve özgürlüğün korunması değil, kar ve...

“Özgürlük ve Ekonomi Politik”e Başlarken – Metin Sarfati, Hüseyin Özel

 Giriş  İktisat, insan özgürlüğünü sadece seçim yapabilme, ya da “özel girişim serbestisi” özgürlüğü olarak...

“Üç Güzeli” Aramak: İktisat ve Sanat – Hüseyin Özel (İTD 122)

Ercan Eren, İktisat ve Toplum Dergisi’nde yayınlanan “‘Techne’, Sanat ve İktisat” başlıklı yazısında (Eren,...

İktisat Ve Toplum – Hüseyin Özel

2 0. yüzyılın en büyük iktisatçılarından olan, hatta kapitalizmin “kurtarıcısı” diye selamlanan John Maynard...

Genel Teori’nin “Kararsızlığı” Üzerine – Hüseyin Özel

1925'te, dünya ekonomik ve politik sisteminin bir bütün olarak altüst olduğu bir dönemde yazdığı...

Neden Hala Adam Smith Oku(T)Mak Zorundayız? – Hüseyin Özel

Geçenlerde bölümümüzde yapılan bir toplantıda konuşmacılardan birisi, iktisat bölümlerinde neden hala Adam Smith'in okutulduğunu...

“Benim Kâbe’m İnsandır” – Hüseyin Özel

Yazının başlığı, anlaşılabileceği üzere, Alfred Marshall'ın ünlü “İktisatçının Kâbe'si iktisadi biyolojidir.”2 sözünden esinlenmektedir. Yazıda,...

Karl Marx ve Karl Polanyi: İnsan ve Tarih – Hüseyin Özel

Karl Marx ve Karl Polanyi, iktisadi düşünce tarihinde kimi zaman birlikte düşünülse de çoğunlukla,...

Sistem Hem Ekonomik Hem Politik Olarak İşlemiyor – Hüseyin Özel

Teşekkür ederim, ben de burada olmaktan onur duyuyorum. Özellikle de İktisat ve Toplum Dergisi'nin...

“Yeni” Ekonomik Düzen Eski “Şıranın” Yeni Şişede Sunumu Mu Olacak? – Hüseyin Özel

Mart 2020'den itibaren ülkemizde de ağırlığını duyuran ve pandemi düzeyine erişen Covid-19, iktisadi, sosyal...

Sosyal Bilimin “İnsansızlaşması”? – Hüseyin Özel (İTD 69)

“Auschwitz’in ardından şiir yazmak, barbarcadır” T.Adorno Bu yazı, ülkemizde son zamanlarda giderek artan, insanlığa...

Piyasa Sisteminin Dinamizmi ve İstikrarsızlığı: Weber ve Schumpeter – Hüseyin Özel (İTD 61)

Joseph A. Schumpeter özellikle, kapitalizmin inovasyon (yenilik) yaratma kapasitesine dayanan dinamizmini  öteki bütün iktisatçılardan...

Kapitalizm ve Mutluluk – Hüseyin Özel (İTD 40)

İktisat, en azından yerleşik tanımında, insanların isteklerini tatmin etme özelliğini taşıyan malların (ya da...