Hüseyin Özel

Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İlgi alanları arasında, iktisadi düşünce tarihi, politik iktisat, iktisatta yöntem ve sosyal teori bulunmaktadır. Piyasa Ütopyası (BilgeSu, 2009) adlı kitabın yazarıdır.

“Kara Murat Benim!” Anaakım İktisatta Heterodoksi – Hüseyin Özel

“Heterodoks” terimi, genellikle Ortodoks karşıtı, eleştirel bir bakışı dile getirir; ancak bu terim de,...

Rant, Kapitalizm ve Politika – Hüseyin Özel

Piyasanın genişlemesini yürüten güçler ile iktisadi alanı yeniden topluma “yerleştirmeye” çalışan güçler arasındaki gerilim,...

Metin Sarfati Anısına

“Aşağılamamak, nefret etmemek, anlamak...” Hüseyin Özel, Ercan Eren, Hülya Derya, Ragıp Ege, Derya Güler...

Politik İktisat – Hüseyin Özel

Tarihin bütününde gözlenen ve yalnızca belirli dönemlerde kendini gösteren özgül koşullar ve özellikler arasında...

Karl Polanyi, Piyasa ve Devlet – Hüseyin Özel

Polanyi’nin sosyalizm anlayışının Marksist bir sosyalizm anlayışı olmadığına dikkat etmek gereklidir. Devletin egemenliğine dayanan...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Hüseyin Özel

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu, dergimizin Yayın Kurulu...

Piyasa Sistemi ve Özgürlük – Hüseyin Özel

İnsanlar yalnızca tatmine ulaşmakla değil, aynı zamanda “iyi yaşam” hedefiyle de ilgilenirler; iyi yaşama...

Marx ve “Özgürlük Yanılsaması” – Hüseyin Özel

Eğer iktisat, yanlış olan gerçekliği yansıtmakla yetiniyorsa kendisi de yanlış olacaktır. “İnsan özgür doğar;...

Carl Menger: Yöntembilgisel Bireycilik ve Görünmez El – Hüseyin Özel

Görünmez El açıklamasını, yöntembilgisel bireyciliğe dayandıran yaklaşımlar, genel olarak “temsili bireyin” davranışları yoluyla düzenin...

Keynes’ten Polanyi’ye Özgürlük Anlayışı – Hüseyin Özel

Kapitalist toplum özgürlüğü sürdüremez, çünkü temel hedefi, barış ve özgürlüğün korunması değil, kar ve...

“Özgürlük ve Ekonomi Politik”e Başlarken – Metin Sarfati, Hüseyin Özel

 Giriş  İktisat, insan özgürlüğünü sadece seçim yapabilme, ya da “özel girişim serbestisi” özgürlüğü olarak...

“Üç Güzeli” Aramak: İktisat ve Sanat – Hüseyin Özel (İTD 122)

Ercan Eren, İktisat ve Toplum Dergisi’nde yayınlanan “‘Techne’, Sanat ve İktisat” başlıklı yazısında (Eren,...

İktisat Ve Toplum – Hüseyin Özel

2 0. yüzyılın en büyük iktisatçılarından olan, hatta kapitalizmin “kurtarıcısı” diye selamlanan John Maynard...

Genel Teori’nin “Kararsızlığı” Üzerine – Hüseyin Özel

1925'te, dünya ekonomik ve politik sisteminin bir bütün olarak altüst olduğu bir dönemde yazdığı...

Neden Hala Adam Smith Oku(T)Mak Zorundayız? – Hüseyin Özel

Geçenlerde bölümümüzde yapılan bir toplantıda konuşmacılardan birisi, iktisat bölümlerinde neden hala Adam Smith'in okutulduğunu...

“Benim Kâbe’m İnsandır” – Hüseyin Özel

Yazının başlığı, anlaşılabileceği üzere, Alfred Marshall'ın ünlü “İktisatçının Kâbe'si iktisadi biyolojidir.”2 sözünden esinlenmektedir. Yazıda,...

Karl Marx ve Karl Polanyi: İnsan ve Tarih – Hüseyin Özel

Karl Marx ve Karl Polanyi, iktisadi düşünce tarihinde kimi zaman birlikte düşünülse de çoğunlukla,...

Sistem Hem Ekonomik Hem Politik Olarak İşlemiyor – Hüseyin Özel

Teşekkür ederim, ben de burada olmaktan onur duyuyorum. Özellikle de İktisat ve Toplum Dergisi'nin...

“Yeni” Ekonomik Düzen Eski “Şıranın” Yeni Şişede Sunumu Mu Olacak? – Hüseyin Özel

Mart 2020'den itibaren ülkemizde de ağırlığını duyuran ve pandemi düzeyine erişen Covid-19, iktisadi, sosyal...

Sosyal Bilimin “İnsansızlaşması”? – Hüseyin Özel (İTD 69)

“Auschwitz’in ardından şiir yazmak, barbarcadır” T.Adorno Bu yazı, ülkemizde son zamanlarda giderek artan, insanlığa...

  • 1
  • 2