Bilimde Yöntem 2 – Kadri Yamaç


Bu yazı dizisinin birinci bölümünde yöntembilim konusunda genel bir giriş yapmış-tım. Bilim felsefesi alanında Viyana Çevresi ve mantıksal pozitivizm, yanlışlamacılık ve eleştirel akılcılığı ile Karl Popper ve bilimsel devrimlerin yapısına dair farklı gö-rüşleriyle Thomas Kuhn gibi akımlara kısaca değinerek sosyal bilimler ve fen bilimlerindeki yöntembilim sorun-larının taşıdığı öneme kısaca değinmiştim. Bu ikinci bölümde yirminci yüzyılda bilim felefesine damgasını vuran pozitivizmden Karl Popper ve yanlışlamacılık üzerinde daha ayrıntılı duracağım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 58 - 64

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın