Bir Etik Sorgulama: Savaş Ve Barış Üstüne – Kenan Mortan


Etik, eski Yunancadır ve ethike (anlayış) sözünden oluşan “ethos”dan gelir. Değer, alışkanlık, norm ve bakış açısı hakkında bir bütünlüğü ifade eder. İnsan/toplum davranışlarının tümünü irdeler ve bu yüzden ahlaki bir yapısı vardır; çünkü davranışların örnek kod sözcüğüdür. Savaş sanayisinin kendini bu kod sözcük içine nasıl yerleştirdiğine bakmadan önce “etik” sözünün etimolojik olarak ne anlama geldiğini irdelemek yerinde olacaktır. Etik her şeyden önce yapılan iş/eylem üstünde düşünen/ yargılayan bir refleksiyon (reflexion) sanatıdır. Sokrat’ta etik, “filozofik düşüncenin temel çekirdeği”; Aristo’da ise “pratiğin bakış ve kurallar içinde gerçekleştirilmesi” olarak yorumlanır. Cicero’da kavram philosophia moralis olarak ifadesini bulur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 117
Sayfa Aralığı: 51 - 72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Kenan Mortan (d. 1951, İzmir), Türk ekonomist, yazar, öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Mortan, lisans eğitimi sonrası aynı fakültede Prof. Gülten Kazgan yönetiminde doktora çalışması yaptı. 1983 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Kenan Mortan, 1983-1991 yılları arasında Konrad Adenaur Vakfı adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için, 40 ilde 500'ün üzerinde seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çalıştı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve Dünya gazetesinde yazarlık yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yorumlarda bulunmaktadır. Mortan'ın yayımlanmış kitapları bulunmakta olup, polit - ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın