Bir Küresel Kamusal Mal Olarak Mali İstikrar Ve G20 – Hasan Ersel


Yaşamakta olduğumuz kriz “mali istikrar” [financial stability] kavramının üzerinde daha fazla durulması gerektiğini gösterdi. Bu bağlamda iki temel konu gündemde. Bunlardan ilki mali istikrardan neyin kastedildiği. Bu konuda üzerinde uzlaşmaya varılmış bir tanım olduğu söylenemez. Ama verilen tanımlardan mali sistemin istikrarlı olması için aşağıdaki iki koşulun sağlanması gerektiği ortaya çıkıyor: a. Mali kurum ve piyasaların, bir dış destek ya da müdahale olmaksızın sürekli çalışacakları ve bağıta bağlı yükümlülüklerini yerine getireceklerine ilişkin güven olması, b. Temel piyasaların istikrarlı olması. İkinci konu ise mali istikrar sorunun ülke düzeyinde mi, yoksa küresel olarak mı düşünülmesi gerektiği. Eğilim ikinci yaklaşım yönünde. Mali sistemin küreselleşmesi, buna koşut olarak da mali krizlerin bulaşıcılığının artması, konunun küresel düzeyde ele alınması gerektiği yönündeki görüşleri iyice kuvvetlendirdi. Dolayısıyla “küresel mali istikrar” deyimini sıkça duymaya başladık.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 2
Sayfa Aralığı: 16 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Hasan Ersel 1971’de iktisat dalında doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, 1983 yılına kadar öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankası’nda Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı Kredi’de Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Hasan Ersel’in iktisat, siyaset bilimi ve matematik alanlarında çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır.

Bir cevap yazın