Bir Muamma: Tarımsal İstihdam Artışı – Osman Aydoğuş


Tarımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda tarımsal istihdamda olağanüstü artışlar kaydedildi. Kalkınma süreci ilerledikçe tarım kesiminin ekonomideki göreli ağırlığının gerilediği bilinen ve beklenen bir olgu. Nitekim, Türkiye’de de özellikle 1950’lerden sonra tarım kesiminin milli gelir, istihdam, ihracat vs. içindeki nispi payı bir gerileme eğiliminde olmuştur. Tarımın milli gelir içindeki payı 1950’lerde 40’ların üzerinde seyrederken, 2000’li yıllarda %10’un altına inmiştir. Tarım istihdamında da benzer ama daha yavaş bir gerileme yaşanmış ve toplam istihdamdaki payı 1980’lerin sonunda %50’lerin biraz altındayken, 2000’li yılların ortalarında %24’e kadar inmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 14
Sayfa Aralığı: 18 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın