Makaleler

Homo economicus – İktisadi İnsan Tarihine Bir Not – Ercan Eren

Homo economicus yaratıcılıktan, özgünlükten, hayal gücünden, sezgiden, buluşçuluktan tamamen yoksundur ve hiçbir duyguyu deneyimlemez....

İmparatorluklar ve Avrupa’nın Sömürgeleşmesi – Ergun Türkcan

Eğer bir büyük güç, ne kadar eski ve saygın da olsa, başka bir güçten...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Demet Lüküslü

Editörümüz Ömer Faruk Çolak’ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ayki konuğu Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji...

Türkiye’de ve Dünyada Kadın İstihdamı – Bilge Erten

Türkiye’de kadın emek talebinin görece düşük olması temelde iki faktöre dayanıyor: i) İmalat sanayiinde...

Sermaye Girişine Dayalı İnşaat Odaklı Büyüme Modeli Devalüasyon ve Türkiye Ekonomisinin (Konut) Krizi – Yılmaz Aydın

“Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor.” Dr. Nureddin...

Ekonomik Kırılganlık ve Entropi – Süleyman Değirmen, Seyit Ali Miçooğulları, Halil Küçükbiltekin

Newton fiziğine dayanan Ortodoks iktisat politikalarının sık sık yaşanan ekonomik krizler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerindeki...

Yuvarlak Masa: Kriz Çağı – Ömer Faruk Çolak, Kamil Yılmaz, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

Türkiye’de Kârlar ve Kârlılık – Alper Duman

Türkiye ekonomisi ne yazık ki çalışanlar için bir cehennem, sermayedarlar için bir cennettir. Geçen...

Küresel İklim Krizine Karşı Net Sıfır Emisyon Hedeflemesi ve Bölüşümde Adalet Sorunsalı – A. Erinç Yeldan

2050’li yıllar için tasarımlanan net sıfır hedefine ulaşmak için fosil yakıtlara dayalı enerji deseninin...

Sanayi İçeride Kazandığını Dışarıda Veriyor – Osman Aydoğuş

2021 ve 2022 yıllarında küresel gıda ve enerji fiyatlarında hızlı artışlar oldu. Aynı dönemde...

Finansal Okuryazarlık Notları: Tasarrufları Nasıl Değerlendiriyoruz? – Devrim Dumludağ

Finansal okuryazarlık eğitimlerinde üniversite öğrencilerinin çok azının tasarruf edebildiğini ve tasarruf edenlerin de tasarrufunu...

Yuvarlak Masa: Tarımın Ekonomi Politiği – Ömer Faruk Çolak, Gökhan Özertan, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

Ücret Hırsızlığı – Alper Duman

Ceza miktarının caydırıcı olmaması ve denetlenme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücret hırsızlığının olması...

İstikrar Programlarının Politik İktisadı – Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel

Küresel kriz ortamının yarattığı belirsizlikler ve güçlü bir şekilde entegre olmuş küresel üretimdeki arz...

Ekonomi Politik Hiç Ölmedi ki… – Ergun Türkcan

Tarih kaotiktir, entelektüel gelişmeler daha da kaotiktir… Kavram ve Derin Geçmiş İktisadi analizin, iktisadi...

Politik İktisat – Hüseyin Özel

Tarihin bütününde gözlenen ve yalnızca belirli dönemlerde kendini gösteren özgül koşullar ve özellikler arasında...

Yeniden Politik İktisat – İzzettin Önder

Sermaye-piyasa dinamiği üzerinde sörf yapan, emeği sömüren ve gelir dağılımını, ekonominin toplumsal yararlılığını ve...

İktisattan Politik İktisada – Vedit İnal

1970’lerde “Politik İktisat” yeniden ortaya çıktı ama bu sefer, ana-akım neoklasik iktisada eleştirel bir...

Yapısal Reformlar ve Türkiye: Bir Kitap ve Arkasındaki Öykü – Mahfi Eğilmez

Türkiye, otuz yıl içinde, yaşadığı sosyal ve siyasal değişimle geçmişte sahip olduğu ekonomik çerçevenin...

Türkiye’nin Otomobilleri – Berk Kayabalı

2020 yılı ekstrem bir yıldı ve gerek Covid-19 krizi gerek yeni otomobil üretimi için...