COVID-19 Salgını Sürecinde Sağlanan Devlet Destekleri Ve Rekabet Politikası – Uğur Emek


COVID-19 salgınıyla mücadele için uygulanan sosyal mesafe politikalarının neden olduğu arz ve talep şokları dünya genelinde ekonomik krize yol açtı. Korona virüsün ekonomik etkisinin boyutu salgının süresine ve şiddetine bağlıdır. Bunun yanı sıra ekonomik faaliyetlerin yeniden normalleşmesinin ve ortaya çıkan zararların telafi edilmesinin boyutunu da bu dönemde uygulanan kamu müdahaleleri belirleyecektir. Salgının olumsuz ekonomik sonuçları, piyasaların ve ekonominin bir bütün olarak sağlıklı biçimde tekrar işleyebilmesi için güçlü kamu müdahalelerini gerektirmektedir ve birçok ülke de bu müdahalelerde bulunmaktadır. Krizin üstesinden gelmek amacıyla yapılan bu tür müdahaleler hem gereklidir hem de meşrudur. Çünkü piyasaları kısa dönemde işler hale getirmek ve kapsayıcı bir ekonomiye sahip olmak için ekonomik toparlanmayı teşvik etmek gerekmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 117
Sayfa Aralığı: 13 - 19

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Akademik olarak uygulamalı mikroiktisat çalışıyorum. Alt başlık olarak, rekabet politikası, düzenleyici reformlar/kurumlar, kamu-özel işbirlikleri, yolsuzluk ve finansal iktisat alanlarında çalışmaktayım. Bu günlük dahil, çalışmalarımın temel önceliği, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlamak ve anlamlandırmaktır.

Bir cevap yazın