Uğur Emek

Akademik olarak uygulamalı mikroiktisat çalışıyorum. Alt başlık olarak, rekabet politikası, düzenleyici reformlar/kurumlar, kamu-özel işbirlikleri, yolsuzluk ve finansal iktisat alanlarında çalışmaktayım. Bu günlük dahil, çalışmalarımın temel önceliği, Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri anlamak ve anlamlandırmaktır.

Mega Projelerdeki Olası Riskler: Türkiye Örneği – Uğur Emek

Ön hazırlıklar gerektiği biçimde yerine getirildiğinde, rekabetçi bir ihale tesis edildiğinde ve sözleşmeler kapsamlı...

Türkiye’de Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi – Uğur Emek

2 001 finansal krizinden sonra başlatılan yapısal reformlar çerçevesinde “düzenleyici kurumlar ve reformlara” ilişkin...

Özelleştirme İhalelerinde Yaratılan Belirsizliğin Maliyeti – Uğur Emek

Bu yazıda özelleştirme2 ihalelerinde sıkça başvurulan ve ihale sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek bir uygulamayı ele...

COVID-19 Salgını Sürecinde Sağlanan Devlet Destekleri Ve Rekabet Politikası – Uğur Emek

COVID-19 salgınıyla mücadele için uygulanan sosyal mesafe politikalarının neden olduğu arz ve talep şokları...