Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye’nin Değişimi – Fikret Şenses


Bilim insanı kimliğiyle, özellikle Türkiye ekonomisi üzerine ortaya koyduğu önemli çalışmalarından, siyasetçi kimliğiyle de milletvekilliğinden ve günlük gazetelerdeki köşe yazılarından tanıdığımız Prof. Kepenek, büyük bir emek ürünü olduğu daha ilk bakışta anlaşılan elimizdeki bu kitabıyla bizleri Türkiye’nin, Cumhuriyet’in ilk yıllarından 2018 başlarına kadarki, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini ayrıntılı bir biçimde gözlemleyebileceğimiz ve evrensel değerlere göre değerlendirebileceğimiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitap altı ana bölümden oluşuyor. Birinci Bölüm, Cumhuriyet öncesi döneme ilişkin kısa bir değerlendirmeden sonra ağırlıkla 1923-45 dönemini kapsıyor ve bir Cumhuriyet aydını olarak yazarın, bir çağdaşlaşma projesi olarak tanımladığı Cumhuriyet değerlerini ve devrimlerini çok kapsamlı ve etkili bir değerlendirmesini içeriyor. Yazar bu dönemi, egemenliğin kaynağının ulus olarak belirlendiği, ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılan ulusal bağımsızlık, eğitim, hukuk/kurumlaşma ve planlı sanayileşme atılımları ekseninde çağdaşlaşma yaklaşımlarının bir bileşimi ve insanlığın evrensel değerlerine en çok yaklaşıldığı bir dönem olarak tanımlıyor. 1940’lı yılların başlarında ancak altı yıl uygulanabilen Köy Enstitüleri Cumhuriyet çağdaşlaşmasının en büyük eseri olarak tanımlanıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 116
Sayfa Aralığı: 100 - 108

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Fikret Şenses Samsun Maarif Koleji mezunudur. Devlet bursuyla gittiği İngiltere'de Warwick Üniversitesi İktisat Bölümünden şeref derecesiyle mezun olmuştur. Yüksek lisansını Lancaster Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Londra Ekonomi Okulu'ndan doktora derecesini almıştır. Doktora Eğitimi sırasında çalışmaya başladığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından, Ekonomik Araştırma Uzmanı ve Ekonomist olarak hizmet verdikten sonra, 1980 yılında ayrılan Fikret Şenses, Merkez Bankası yıllarında yarı zamanlı olarak yürüttüğü Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümündeki öğretim üyeliği görevini 1980 yılından itibaren tam zamanlı olarak sürdürmektedir. Fikret Şenses bu süre zarfında Harvard Üniversitesi, Sussex Üniversitesi, Gelişmekte Olan Ekonomiler Enstitüsü ve Columbia Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak görev yapmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları bulunan Fikret Şenses uluslararası yayınlarına binaen 1989-2004 yılları arasında ODTÜ ve TÜBA tarafından çeşitli defalarca ödüllendirilmiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakemlik, yayın kurulu üyelikleri ve editörlük görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Yılın Eğitimcisi ,iki kez, ve Eğitimde Üstün Başarı Ödüllerine layık görülmüştür. Eylül 2005'ten başlayarak, Üniversiteler Arası Kurul kontenjanından atandığı, YÖK üyeliğini yürüten Fikret Şenses, Ekim 2005'te Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Yükseköğretim alanında oluşturulan müzakere heyetine YÖK tarafından seçilmiştir. YÖK'ün Şubat 2007'de yayınladığı "Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi" adlı raporu hazırlayanlardan biri olan Şenses Eylül 2009'da görev süresinin dolması nedeniyle YÖK üyeliğinden ayrıldı. Fikret Şenses bunlara ek olarak Aralık 2004'ten başlayarak TÜBA Sosyal Bilimler Öngörü Projesi kapsamında İktisat Grup Yürütücüsü olarak görev yapmış, proje kapsamında hazırlanan çalışmalar Şenses'in editörlüğünde "İktisat Öngörü Çalışması 2003-2023" adıyla kitaplaştırılmış ve TÜBA tarafından Eylül 2007'de yayınlanmıştır.

Bir cevap yazın