Demokrasi Ve Emeğin Payı – Alper Duman


Ülkelerin demokrasi düzeyi ile emek payı arasında pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu ilişkide nedensellik iki yönlü de olabilir. Bu yazıda demokrasinin nasıl ve neden emek payını artırabileceğinin üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda en önemli etken demokrasinin emeğin pazar gücünü yükseltmesidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 6
Sayfa Aralığı: 46 - 50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın