Demokrasiden Sapma: Popülizm Nasıl Geçerli Akçe Oldu? – Kenan Mortan


Anayasa Hukuku bilgesi Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya, “Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku” adlı eserinde “Demokrasinin temel ilkesi, çoğulculuk içinde diyalogçuluktur,” dedikten sonra, doğal bir çıkarsamayla “faşizm(se) totaliter bir diktatörlüktür. Bir sağ diktatörlük olarak, teorisi ve kurucusu yoktur; modelleri vardır ama dünya görüşü değildir. Tek parti ve tek şef ilkesi çok öne çıkar.” tanımlamasına ulaşır. (Fascismo deyim olarak bir araya getirilmiş çubuklar anlamındadır. Bu sembol, Etrükslerden bu yana kullanılmaktadır. Fasci ise lonca karşılığında kullanılır. Gamalı Haç (Svastika) ise Sankritçe’den gelir ve Hinduizm’de iyi talihi simgeler. Duce, latince dux’tan türer ve önder anlamındadır; führer ise yöneten demektir.)

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 122
Sayfa Aralığı: 26 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Kenan Mortan (d. 1951, İzmir), Türk ekonomist, yazar, öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Mortan, lisans eğitimi sonrası aynı fakültede Prof. Gülten Kazgan yönetiminde doktora çalışması yaptı. 1983 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Kenan Mortan, 1983-1991 yılları arasında Konrad Adenaur Vakfı adına, küçük ve orta ölçekli işletmeler için, 40 ilde 500'ün üzerinde seminer verdi. Burs kazanarak ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi olarak, bölgesel planlama konusunda çalıştı. Halen Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeliği ve Dünya gazetesinde yazarlık yapan Prof. Dr. Kenan Mortan, NTV’de ekonomi konusunda yorumlarda bulunmaktadır. Mortan'ın yayımlanmış kitapları bulunmakta olup, polit - ekonomi konusunda yetkin bir isim olarak kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın