Denge – Vural Fuat Savaş


Günümüzde iktisat ve iktisat öğrencisi iki demir kafesin içine hapsedilmiştir. Bunlardan biri “Marshall’cı çapraz”, diğeri de Neoklasik Sentez’in “Hicks’ci çaprazı”dır. Marshallcı çapraz, arz ve talep eğrilerinin daima kesişeceği ve birbirine eşit hale geleceğini ve “denge fiyatının” belirleneceğini; Hicksci çapraz ise IS (yatırım-tasarruf) eğrisi ile LM (para arz-talep) eğrisinin daima kesişeceğini ve tasarrufun yatırıma, para arzının para talebine eşit olacağını ve “denge faiz oranı” ile milli gelir denge” seviyesinin belirleneceğini öne sürer.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 6
Sayfa Aralığı: 26 - 36

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın