Devletin Ekonomiye Müdahale Aracı Olarak Kısmi İthal İkamesi Politikası: Enerji Alanı Örneği – Osman Aydoğuş


Enerji alanında uygulanacak kısmi ithal ikamesi politikası, sadece nihai ürünü (elektrik enerjisi) değil, aynı zamanda bunların üretimde kullanılacak makine-teçhizat vb. (sermaye ve ara malları) üretimini de kapsamalıdır.

“Bir musibet bin nasihatten evladır.” Rusya-Ukrayna Savaşı bu sözün ne kadar doğru olduğunu bir kere daha gösterdi. Gıdada ve enerjide Türkiye’nin en büyük iki tedarikçi ülkesi arasındaki savaş ve yaptırımlar, Türkiye’de gıda ve enerji arz güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kere daha tüm çıplaklığıyla ortaya koydu.

Bu yazımızda enerji arz güvenliğindeki kırılganlığın temel kaynağını oluşturan dışa bağımlılığı azaltmanın bir yolu olarak enerji alanında uygulanabilecek kısmi ithal ikamesi politikasını ele alacağız. Türkiye’nin Büyüme Stratejisi kitabımızda ortaya koyduğumuz yeni büyüme stratejisinin merkezinde, seçilmiş alanlarda uygulanacak özel programlar yer alır. Bu programlarla Türkiye’nin cari açık (gelir-harcama açığı), teknoloji açığı, düşük potansiyel büyüme hızı, yetersiz tasarruf ve yatırım vb. temel yapısal sorunlarının çözümü hedeflenir (Aydoğuş, Çolak ve Lenger, 2012). Burada, yeni büyüme stratejisinin ayrıntılarına girmeyeceğiz. İlgili okuyucu ayrıntılar için kitabımıza başvurabilir. Büyüme stratejisinin ana amacını, başlıca hedeflerini, kısıtlarını ve araçlarını kısaca açıkladıktan sonra, en önemli seçilmiş alanlardan birisi olan enerji alanı örneğinde kısmi ithal ikamesi politikasını ele alacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 138
Sayfa Aralığı: 4-7

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın