Dijital Dönüşüm Mühendisliği Nasıl Dönüştürüyor? – Gülser Köksal


Dijital dönüşümün artan hızı, sonunda birbirinden kopuk mühendislik dallarını yakınlaştırıp sosyal becerileri kazandıran eğitim programlarını görmemizi sağlayabilir

Dijitalizasyon ve dijital dönüşüm günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlar haline geldi. Dijitalizasyon, dijital teknolojilerin kullanımı ile iş modellerini yeni değer ve gelir üretecek şekilde değiştirmeye yarıyor. Dijital dönüşüm ise bir işletmenin verimliliğini, hızını, etkinliğini ve ürünlerinin kalitesini, bütünleşik dijital teknolojilerin sağladığı yeteneklerle artırması süreci olarak değerlendirilebilir. Bu yazıda, söz konusu çalışmaların ihtiyaç duyduğu teknolojilerin ve yaklaşımların gelişmesinde ve uygulanmasında büyük payı olan mühendisliğin nasıl dönüştüğü kapsam, yaklaşım ve mühendislik eğitiminden beklenenler bakımından ele alınmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 126
Sayfa Aralığı: 59-61

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın