Dünyanın Zenginleri Ve Yoksulları – Osman Aydoğuş


Gelir ile servet farklı ama birbiriyle bağlantılı kavramlar. İster hanehalkı ister ülke düzeyinde olsun, elde edilen gelirin harcanmayan kısmı servete ilave anlamına geliyor; benzer şekilde, servet ne kadar büyükse elde edilen emek-dışı gelir (kar, rant, faiz, vs.) de o kadar büyük oluyor. Pek çok açıdan refahın en önemli belirleyicilerinden birisi olmasına rağmen, servetin ülke içinde ve ülkeler arasında dağılımına ilişkin çalışmalar, örneğin gelir dağılımına ilişkin çalışmalar ile kıyaslandığında son derece sınırlı. UNU-WIDER (Birleşmiş Milletler Üniversitesi-Dünya Kalkınma İktisatı Araştırması Enstitüsü) çok önemli bir çalışma gerçekleştirerek, 2000 yılı dünya servet dağılımını hanehalkı temelinde tesbit-tahmin ederek 2008 yılında yayınladı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 9
Sayfa Aralığı: 58 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın