Durgunluk İçinde Enflasyon – Osman Aydoğuş


İşsizlik ve enflasyon oranı arasındaki ilişki bilindiği gibi Phillips Eğrisi (PE) olarak adlandırılmakta. W. Phillips 1958 tarihli makalesinde nominal ücretlerin değişim oranı ile işsizlik oranı arasında istikrarlı ve negatif ilişki olduğunu Birleşik Krallık’ta 1913-1948 dönemi verilerini kullanarak göstermiştir. Bu ilişki daha sonra Samuelson, Lipsey ve Solow’un katkısıyla, nominal ücret artışından verimlilik artışı düşülmek suretiyle enflasyon oranı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkiye dönüştürüldü ve popülerleştirildi. Buna göre, işsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında istikrarlı bir değiş-tokuş ilişkisi vardı. Daha düşük bir işsizlik oranı için biraz daha yüksek bir enflasyona (veya tersi) razı olmak gerekiyordu ve hükümetler kendi siyasi meşreplerine göre eğri üzerinde bir noktayı (işszlik oranı-enflasyon bileşimini) seçip ona uygun genişlemeci veya daraltıcı para ve maliye politikaları uygulayabiliyorlardı. Genellikle sol-sosyal demokrat hükümetlerin ‘düşük işsizlik-yüksek enflasyon’, muhafazakar-liberal iktidarların da ‘düşük enflasyonyüksek işsizlik’ bileşimlerini tercih ettiklerini biliyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 51
Sayfa Aralığı: 15 - 23

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın