Ekonomi Politikalarının Dolaylı Etkileri: Kredibilite, Riskler ve Bekleyişler – Aykut Kibritçioğlu


Çoğu zaman hükümetler, kendilerinin iktidardaki görev sürelerini aşabilecek, yani çabuk sonuç vermeyen uzun vadeli politikaları tasarlayıp uygulamaktan kaçınırlar.

Hükümetlerin ekonomi politikaları, ekonomik değişkenler ve ekonomik yapı üzerinde “dolaysız” ve “dolaylı” biçimde az veya çok etkiler yaratır. Bu etkiler çoğu kez zamana yayılarak ve değişen derecelerde ortaya çıkar, yani ille de derhal ve bir seferde gerçekleşmezler. Üstelik bu etkilerin bir kısmı olumlu, diğer kısmı ise olumsuzdur (Kibritçioğlu, 2014a). Bu süreçte, ekonomi politikalarının önemli boyutlara ulaşabilecek “dolaylı” etkileri göz ardı edilirse, ortaya çıkan net sonuçların umut edildiği biçimde olmamasına şaşırmamak gerekir. Niçin? Kavramsal ve sade bir girişle, bazı temel etkileşimleri veya sebep-sonuç ilişkilerini şematik olarak ve kısaca açıklayayım (Şekil 1).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 134
Sayfa Aralığı: 50-55

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1962'de İstanbul'da doğdu. 1980 yılına kadar İstanbul'da; Ağustos 1980 - Şubat 1989 ve Şubat 1994 - Temmuz 2000 dönemlerinde Ankara'da, Şubat 1989 - Şubat 1994 arasında Kiel 'de (Almanya) ve Ağustos 2000 - Temmuz 2002 arasında Champaign 'de (Illinois, ABD) yaşadı. İktisat öğrenimi gördü. Halen Ankara'da yaşıyor. Evli ve bir çocuklu. İlk öğrenimini Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu 'nda (Etiler, İstanbul, 1968-1973), orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi 'nde (Cağaloğlu, İstanbul, 1973-1980), lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü 'nde (Cebeci, Ankara, 1981-1985 ve 1985-1988), doktora öğrenimini ise Kiel (Christian Albrecht) Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi 19 Eylül 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 'nde (Kiel, Almanya, 1989-1994) tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı'nda 1986-1994 yıllarında araştırma görevlisi, 1994-1999 yıllarında yardımcı doçent doktor, 1999-2005 yıllarında doçent doktor olarak çalıştı. 2005 yılından bu yana aynı kurumda profesör ve 2008 yılından bu yana anabilim dalı başkanı olarak çalışıyor. Kibritçioğlu, 2000 yılında sekiz ay süreyle dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakanına iktisat danışmanlığı yaptı. Ağustos 2000 - Temmuz 2002 döneminde ABD'nin Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Kampüsü 'nde, 1-14 Kasım 2004'te Viyana Uluslararası İktisadi Karşılaştırmalar Enstitüsü'nde (WIIW, Avusturya) konuk araştırmacı olarak bulundu. Şu anda Türk-Alman Üniversitesi İktisat Bölümü'nde çalışmaktadır.

Bir cevap yazın