ekonomi politiği

Depremin Ekonomi Politiği – Ömer Faruk Çolak

Kentleşme her zaman rant doğurur. Ancak bunun, Türkiye’de olduğu gibi bu kadar hoyratça olduğu...

Yuvarlak Masa: Tarımın Ekonomi Politiği – Ömer Faruk Çolak, Gökhan Özertan, Serdar Sayan

Editörümüz Ömer Faruk Çolak ve Yayın Kurulu üyemiz Serdar Sayan’ın Yuvarlak Masa Toplantıları’nda bu...

Ekonomi Politik Hiç Ölmedi ki… – Ergun Türkcan

Tarih kaotiktir, entelektüel gelişmeler daha da kaotiktir… Kavram ve Derin Geçmiş İktisadi analizin, iktisadi...

Politik İktisat – Ekonomi Politik: Tarihsel ve Kavramsal Gelişim – Ercan Eren

Üç tane politik iktisat geleneğinden söz edebiliriz: a) Birey merkezli, b) ulus merkezli, c)...

Sanatın Politik Ekonomisi-I Türkiye’de Oyunculuğun Politik Ekonomisi – Sacit Hadi Akdede

...şöhretlilerin olduğu dünyada, sanatçılar ve sporcular arasında gelir çok dengesiz dağılmaktadır. Dünyadaki meslekler arasında...

Türkiye’de Ekonomi Politikaları: Anaakım İktisat, Kısa-Dönem ve Uzun-Dönem Arasındaki Ayrımlar ve Modellerimiz Üzerine – M. Aykut Attar

Neresinden tutarsak tutalım elimizde kalacaktır, ancak en azından “rekabetçi” kur için herhangi bir nokta...

Ekonomi Politikalarının Dolaylı Etkileri: Kredibilite, Riskler ve Bekleyişler – Aykut Kibritçioğlu

Çoğu zaman hükümetler, kendilerinin iktidardaki görev sürelerini aşabilecek, yani çabuk sonuç vermeyen uzun vadeli...