Ekonomide Günü Yaşamaktan Günü Kurtarmaya – Osman Aydoğuş


II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapitalist dünyada uygulanan Keynesyen büyüme modeli ve politikaları hem merkez ülkelerde hem de çevre ülkelerde 1970’lerin sonlarında tıkandı ve yerini neo-liberal modele bıraktı. Çeyrek yüzyıllık bu dönem bugün “Kapitalizmin Altın Çağı” olarak adlandırılıyor. Pek çok nedeni var, ama ikisini belirtmekle yetinelim: Neoliberal dönemde merkez ve çevre ekonomilerinde hem büyüme performansında büyük bir gerileme oldu hem de gelir ve servet dağılımı emekçiler aleyhine olağanüstü bozuldu.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 121
Sayfa Aralığı: 36 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın