Enflasyonun Tarihsel Gelişimi – Ömer Faruk Çolak


Enflasyon son otuz yılda gelişmiş ülkeler için birincil sorun olmaktan çıkmıştır. Çünkü bu ülkelerde büyük ölçüde fiyat  istikrarı sağlanmıştır. Özellikle 2008 Krizi sonrasında bu ülkeler enflasyondan çok, deflasyonla karşı karşıya kalmışlardır. Buna karşın popülizmin egemen olduğu gelişmekte olan ülkeler hala enflasyonist krizlerle mücadele etmektedir. Bu ülkeler arasında Arjantin, Venezuela, Brezilya, Meksika ve Türkiye’yi sayabiliriz.

Enflasyon korkusu 1970’lerde tüm dünyayı sardığında, Keynesyen iktisat politikaları yerini Monetarizme bırakmıştır. Monetarizmin iktisat politikasına dönüşmesinde öncülüğü ABD ve İngiltere yapmıştır. Bu iki ülkedeki uygulamalar diğer ülkelere de örnek olmuştur. Türkiye de 1970-1979 yılları arasındaki yaklaşık 10 yıllık enflasyonist dalgaya çözümü 24 Ocak 1980 Kararları’yla yürürlüğe giren monetarist iktisat politikalarında bulmuştur.

AÇIK ERİŞİM İÇİN TIKLAYINIZ.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 122
Sayfa Aralığı: 15 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1962 yılında Elazığ’da doğdu. 1977 yılında Sivas Lisesi’nden mezun oldu. 1981 yılında Ankara İ.T.İ.A’dan lisans, 1992 yılında Gazi Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 2003 yılında Profesör oldu. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Dekanlık (2003-2005), Gazi Üniversitesi’nde Genel Sekreterlik (2006-2008) yaptı. 2009 yılında üniversiteden ayrıldı. Özel sektörde danışmanlık yapmaya başladı. 2006 yılında TİSK Akademi Dergisi’nin kurucu editörü oldu, derginin 2017 yılında kapanmasına kadar editörlüğünü yaptı. 2010 yılında İktisat ve Toplum, 2018 yılında EfilJournal dergilerini çıkarmaya başladı ve halen her iki derginin editörlüğünü yapıyor. Dünya Gazetesi’nde 2009 yılından bu yana her hafta düzenli yazıyor. Halen Hacettepe Üniversitesi ve TOBB - Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersi veriyor. Başlıca çalışma alanları, para teorisi ve politikası, finansal piyasalar ile işgücü piyasalarıdır. Son yayınlanan kitabı “Ekonomide Masallar Gerçekler”.

Bir cevap yazın