Faiz-Döviz Kıskacında Türkiye Ekonomisi – Özgür Orhangazi


Çoktandır tıkanmış olan inşaat odaklı büyüme modeli, düşük faizler ve kredi genişlemesiyle sürdürülebilmekte, ancak ekonominin yüksek dış borç seviyesi ve dış sermaye girişlerine bağımlılığı, düşük faiz dönemlerinin kur ataklarıyla sonuçlanmasına yol açıyor. Ekonomi yönetimine olan güvenin tamamen ortadan kalkmış olması ise bu durumu daha da ağırlaştırıyor.

2013’ün ortalarında itibaren bir faiz-döviz kıskacı içerisine girmiş olan Türkiye ekonomisinin dış sermaye girişlerine bağımlı, borç çekişli, inşaat odaklı büyüme modeli, iktidarın erteleme politikalarıyla ağırlaşan kırılganlıklarıyla pandemi sonrasının ağır ulusal ve uluslararası koşullarında 2018’den beri deneyimlediği ekonomik bunalımında yeni bir evreye geçmiş gözüküyor. Bu yazıda Türkiye ekonomisini buraya taşıyan politika ve koşulları aktardıktan sonra, iktidarın son dönemde öne sürdüğü “yeni” denemelerin bir değerlendirmesini yaparak bazı gözlemlerde bulunacağım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 135
Sayfa Aralığı: 21-33

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Özgür Orhangazi Kadir Has Universitesi'nde İktisat Profesörüdür. Doktora derecesini 2006'da the University of Massachusetts Amherst'den aldı. Roosevelt University in Chicago (2006-2011)'da ders verdi, the Central Bank of Venezuela (2009)'ya araştırma için davet edildi ve the Political Economy Research Institute in Amherst (2017) ve University Paris 13 (2018)'te misafir öğretim üyeliği yaptı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi, City University of New York, University of Seoul ve the University of Missouri – Kansas City'de ders verdi. Araştırma alanları finansallaşma, finansal ve ekonomik krizler ve alternatif iktisat politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bir cevap yazın