Faiz Ve Enflasyon İlişkisi Ve Cari İşlemler Açığına Dair – Erinç Yeldan


Sayın Başbakan’ın inançları doğrultusundaki kişisel bir tercihine karışamayız. Ancak, Başbakan’ın bu tercihlerini iktisadi temellere dayanarak açıklamaya kalkışması kanımızca hatalar içermektedir. Yukarıdaki alıntıdaki son cümle, “piyasa faizini ne kadar düşürürsek enflasyon da o kadar düşük olur” önermesi iktisat kuramına aykırıdır. Çok basit bir nedenle: Faizlerin düşük olması sonucunda yatırım ve tüketim harcamalarının uyarılması beklenir. Toplam talebin ana unsurları olarak tüketim ve yatırım harcamalarının artışıyla birlikte toplam makroekonomik talep artar, fiyat düzeyi yükselir, kısa dönemde reel gelir artar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 32 - 38

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın