Finans Piyasalarının İşleyişi – Vural Fuat Savaş


Finans piyasalarının işleyişi konusunda iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bunlardan biri ve en yaygın olarak kullanılan yaklaşım “etkin piyasa hipotezi” (EPH) (efficient market hypothesis) adı verilen yaklaşımdır. Diğer yaklaşım ise EPH’yi eleştiren, ancak onun kadar teorik bir çerçeveye henüz oturtulamamış olan “finansal istikrarsızlık teorisi”dir (FİT) (financial instability theory).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 12
Sayfa Aralığı: 46 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın