Finansallaşma Mitleri – Turan Subaşat, Stavros Mavroudeas


Bu yazının amacı son zamanlarda Heterodoks iktisatta artan bir hakimiyet kazanan finansallaşma tezinin en önemli bazı önerilerini görgül kanıtlarla çürütmektir. Özellikle de finansallaşmanın kapitalist gelişim sürecinde radikal ve kalıcı bir değişimi temsil ettiği, finansal sektörün  reel sektör üzerinde hakimiyet kurarak sanayisizleşmeye neden olduğu, finansal aktivitelerin toplam ekonomik aktivite içinde artan ve kalıcı bir paya sahip olduğu ve tüm bunların finansal serbestleşme politikalarıyla ilişkili olduğu tezleri kanıtlarıyla reddedilecektir. Bu yazı finansallaşmanın tanımı ve anlamıyla ilgili teorik tartışmalara detaylıca değinmeyecektir. Finansallaşmayla finansal krizler arasındaki ilişkiyi incelemeyecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 121