Finansallaşma Mitleri – Turan Subaşat, Stavros Mavroudeas


Bu yazının amacı son zamanlarda Heterodoks iktisatta artan bir hakimiyet kazanan finansallaşma tezinin en önemli bazı önerilerini görgül kanıtlarla çürütmektir. Özellikle de finansallaşmanın kapitalist gelişim sürecinde radikal ve kalıcı bir değişimi temsil ettiği, finansal sektörün  reel sektör üzerinde hakimiyet kurarak sanayisizleşmeye neden olduğu, finansal aktivitelerin toplam ekonomik aktivite içinde artan ve kalıcı bir paya sahip olduğu ve tüm bunların finansal serbestleşme politikalarıyla ilişkili olduğu tezleri kanıtlarıyla reddedilecektir. Bu yazı finansallaşmanın tanımı ve anlamıyla ilgili teorik tartışmalara detaylıca değinmeyecektir. Finansallaşmayla finansal krizler arasındaki ilişkiyi incelemeyecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 121

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Subaşat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat ABD'de ders vermektedir. Subaşat, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır.

Stavros D. Mavroudeas Yunan iktisatçı. Geleneksel iktisat politikaları çalışmaktadır. The Department of Social Policy of Panteion University politik iktisat profesörüdür. Stavros, Marxist politik iktisat, kalkınma iktisadı, emek teorileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bir cevap yazın