Frıedman’ın “Sanki” (As If) Yaklaşımı – Vural Fuat Savaş


İ kinci Dünya Ekonomik Krizi (2007-) sadece dünya ekonomisinin istikrarını bozmakla kalmamış, ayni zamanda iktisadın ve iktisatçıların saygınlığına da gölge düşürmüştür. Sadece krizin gelmekte olduğunun önceden görülmemesi değil, geldikten sonra da olumsuz etkilerinin uzun süredir giderilememiş olması, geleneksel iktisat teorisinin “bilimsel” niteliğini tartışmaya açmıştır. Çeşitli açılardan sürdürülen bu tartışmanın bir boyutu, geleneksel teorinin dayandığı varsayımlar ile ilgilidir. (Savaş, 2013) Varsayımların, veya ayni anlamda olmak üzere aksiyomların1 tartışma konusu olması tesadüfi bir olay değildir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 31
Sayfa Aralığı: 69 - 77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın