Genel Teori’nin 75. Yılında Keynes’in İktisadı Yine Gündemde – Ömer Faruk Çolak


2011 yılı iktisatçılar için önemli bir yıl. Bunun nedeni krizin hala sürüyor olması değil. Elbette 2011 yılında küresel kriz yine tartışılmaya devam edecek. Ancak krize yönelik çözüm önerileri ko-nuşulur iken, ihmal edilemeyecek olgular da var. Bunlardan birisi de John Maynard Keynes’in en önemli kitabı olan İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’nin (General Theory of Employment, Interest and Money) yayınlanışının 75. Yıldönümü, Keynes’in ölümünün 65. yıldönümü olması.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 5
Sayfa Aralığı: 26 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın