Görece “Sağcı” Şehirlerde Vergi Yükü Daha Mı Azdır? – Sacit Hadi Akdede


Vergi devletlerin en önemli geliridir. Çünkü devlet bütçelerinde vergiler genellikle en yüksek payı tutar. Bu önemden dolayı, verginin temel öğelerine (verginin oranı, konusu, matrahı, tahsilâtı, vb.) ilişkin düzenleme ve kararlarda genellikle parlamentolar diğer devlet ve kamu kuruluşlarına göre daha önemlidir. Politik karar alıcılar, yasama ve yürütme yetkilerine sahipken yeni vergiler koymak veya yürürlükteki bazı vergileri kaldırmak ya da yürürlükteki vergi oranlarının bazı dilimlerinde veya tamamında değişiklik ve düzenlemelere gidebilmektedirler. Bu düzenlemeler, vergi mükelleflerini etkilemekle birlikte -mükelleflerin seçmen olma ihtimalleri de göz önünde bulundurulursa- seçmenleri de etkilemektedir. Seçmenlerin bu düzenlemeler neticesinde iyi/kötü etkilenmeleri ise, seçimlerde oy verme tercihlerinde belirleyici olabilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 2
Sayfa Aralığı: 58 - 68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın