Görünmez El – Vural Fuat Savaş


ktisat, çağımızın ekonomik sorunlarını açıklamada ve çözmede, büyük ölçüde yetersiz kalmıştır. Görünmez el, rasyonel davranış, tam rekabet ve denge gibi birçok hayali kavram içinde dönüp durmakta, belirsizlik, risk ve zaman boyutu gibi önemli kavramları gözardı etmekte olan günümüz iktisatı, Stiglitz’in deyimiyle, sadece “liberal ekonomi ideolojisinin baş amigosu” konumundadır (Stiglitz, 2010, s.238). İktisatı yeniden okumak, hayali kavramlardan kurtarmak ve gerçek dünyanın koşullarıyla tanıştırmak gerekiyor. Takdim ettiğimiz bu dizi, iktisatın gelişimini engelleyen bazı kavramlar üzerinde, meslektaşlar arası bir tartışmayı başlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Tartışmaya katılımın ölçüsü, iktisatın gerçek yerine oturup oturmayacağının bir başka deyişle gerçek ekonomi dünyasını açıklama ve yönlendirme gücünü kazanıp kazanmayacağının da göstergesi olacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 16 - 22

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın