Gücün İktisadı – Osman Aydoğuş


Dünya ekonomisinin enbüyüğü ABD’ye daha yakından bakalım. Şekil 1’de 1983-2007 döneminde ABD’nin net servetinden en zengin yüzde 1 ile en yoksul yüzde 80’nin aldıkları nispi payların gelişimi görülüyor. Servet dağılımının eşitsizliği çok çarpıcı! En tepedeki (varlıklı) yüzde 1’in net servetten (mali servet ile gayrimenkul) aldığı pay üçte birden hep fazla. ABD’de en varlıklı yüzde 1’in payı, Keynesyen refah devleti politikaların terkedilip neo-liberal politikaların uygulanmaya başlandığı 1980’lerin başında yüzde 33,8 iken, 2001 krizine kadar hep yükselerek yüzde 38,5’a kadar çımış. Buna karşılık, toplumun en dipteki (en varlıksız) yüzde 80’inin net servetteki payı dönem boyunca sürekli gerileyerek yüzde 15’e kadar düşmüş. Hemen belirtelim, mali servetin dağılımındaki eşitsizlik daha da büyük: 2007 itibariyle en tepedeki yüzde 1 mali servetin yüzde 42,7’sini, en dipteki yüzde 80 ise sadece yüzde 7’sini alıyor .

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 10
Sayfa Aralığı: 46 - 50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın