Hangi İllerden Ne Kadar Vergi Geliyor – Sacit Hadi Akdede


Ağustos ayının ilk haftasında gazetelerde hangi ilin ne kadar vergi ödediğine ilişkin haberler ve köşe yazıları çıktı. Bunun yanında, günlük bir gazetenin önemli bir yazarı/röportajcısı demokratik özerklik konusunda bir BDP milletvekiliyle bir röportaj yayınladı. İlgili röportajda demokratik özerklik konusu, ilgili milletvekilinin algılaması ve tanımlamasına göre çeşitli yönleriyle açıklanıyordu. Özerkliğin mali alanda nasıl çalışacağı konusunda, ilgili milletvekilinin açıklamaları basında şiddetli tartışmalara konu oldu. Birçok köşe yazarı bu konuda çeşitli yazılar yazdılar. İlgili milletvekili, tasarladığı özerk bölgenin kendi yerelinde topladığı vergilerin, bölgenin ilgili illerinin kalkınmasında ve Türkiye’nin diğer illeriyle aralarının kapanması için gereken yatırımların yapılmasında yeterli olmayacağını vurguladı. Bunun için devlet tarafından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bu pozitif ayrımcılığı da, demokratik özerk bölge tarafından Ankara’ya vergi verilmemesi ve merkezi devletten de yardım alınması gerektiği şeklinde açıklamaktadır. Bu konu önümüzdeki günlerde de oldukça uzun bir süre tartışılacak gibi durmaktadır. Bununla beraber, bu yazı demokratik özerkliğin ya da siyasi federalizmin mali ya da ekonomik yönünün tartışılması hakkında değildir. Bu konuların basında tartışılması bu yazının temelini oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu yazı, illerin vergi verme eğilimlerine ilişkin çıkan popüler gazete yazılarının ilham vermesiyle kaleme alınmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 68 - 76

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın