Home Office Uygulaması ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Hakkında Genel Bir Değerlendirme – Alpay Hekimler


Covid-19 salgını ortaya çıkıp, dünya çapında yayılarak hayatlarımızı esir almaya başladıktan sonra, birçok alanda bir dönüşüm süreci içerisine girildi. Bu sürecin halen devam etmekte olduğu ve nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki belirsizlik ise sürmektedir. Pandemi ile birlikte çoğu zaman dikkate almadığımız birçok eylem ve hareketimiz sınırlandı ve bu süreçte bunların değerini çok daha iyi kavrayabildik. Aslında bu virüsün en büyük etki ve sonuçlarından biri de elimizden özgürlüğümüzün alınmış olmasıdır. Birçok kişi belki de bu süreçle ilk defa özgürlüğün önemini net bir biçimde kavramış oldu. Bu konuyu daha derinlemesine değerlendirmek ayrı bir yazının konusunu oluşturmak ile birlikte bu hususun burada vurgulanması kaçınılmazdı. Pandeminin etkileri azalmaya başladığı zaman, hatta ortadan kalktığında dahi yarattığı ve yaratacağı artçı etkileri daha uzun süre yaşayacağımız tartışmasızdır. Diğer bir ifadeyle, Covid-19 salgınının Dünya’mızı geriye dönülemez biçimde şekillendirmeye başladığı ve şekillendirmeye de devam edeceği görünmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 127
Sayfa Aralığı: 102-107

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın