İdari, İktisadi, Siyasi ve Estetik Açıdan National Theatre – Sacit Hadi Akdede


Dünyayı sarsan COVID-19 salgınının en olumsuz etkilediği alanların başında kültür ve sanat alanı gelmektedir. Birçok sanatçı aniden işsiz kalmıştır. Dünyanın birçok ülkesi çeşitli yardım uygulamalarını devreye sokmuştur. Aynı zamanda, kültür ve sanat kurumları da seyirciye ulaşmada alternatif yöntemler uygulamaya başlamışlardır. Bu konuda somut politika önerileri gündeme gelmiştir. Bu somut önerileri başka bir yazıya bırakarak, bu yazıda uzun zamandır bazı çevrelerde tartışılan İngiliz ulusal tiyatrosunu idari, iktisadi, siyasi ve estetik açıdan kısaca incelemeye çalışacağım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 124
Sayfa Aralığı: 111-119

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın