İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel


2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen ekonomik krizin nedenleri ve sonuçları, giderek artan oranda akademik dünyada tartışılmaktadır. Tartışmaların önde gelen konularından biri, bu krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerini nasıl etkileyeceği ile ilintilidir. Bu yazıda, krizle ile ilgili olarak aşağıda tartışılan iki saptama çerçevesinde ihracata dayalı büyüme stratejisini benimseyen gelişmekte olan ülkelerin kriz karşısındaki durumu değerlendirmeye çalışılmaktadır. Yazıda vurgulanan iki saptama, korumacı eğilimlerin kriz sonrasında güçlenmesi ile kriz ertesinde dünya ekonomisinin daha çalkantılı bir evreye girmesidir. Bu iki özelliğin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri önünde yeni engeller yaratacağı düşünülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 70 - 76

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

A. Suut Doğruel lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden aldı. 1981-1988 yılları arasında Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü’nde çalıştı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’ne geçti. 1996 yılında profesör olan A. Suut Doğruel, 2004 – 2017 yılları arasında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölüm başkanlığı görevini yürüttü, 2019 yılında ise bölümden emekli oldu. Halen Türkiye Ekonomi Kurumu’nda yönetim kurulu üyesi ve genel yazman olarak görev yapmaktadır. Profesör Doğruel, Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler (1987), Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler (1990), Ford Foundation Ortadoğu Araştırma (1991) ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu En Başarılı Bilim İnsanı (2019) ödüllerini ve NATO Araştırma Desteği’ni (1995) almıştır. Ayrıca, 1991-1992 yıllarında ABD’de Central Michigan Üniversitesi’nde Fulbright Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Araştırma alanları ekonomik büyüme ve kalkınma, bölgesel ekonomi, gelişmekte olan ülkeler makroekonomisi ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye iktisat tarihidir. İlgili alanlardaki kitap bölümleri ve makalelerine ek olarak çalışmaları arasında ortak yazarı olduğu Türkiye’de Ekonomik Büyüme Yapısal Dönüşüm ve Kriz (1990), Osmanlı’dan Günümüze TEKEL (2000), Türkiye’de Enflasyonun Tarihi (2006), Türkiye Sanayiine Sektörel Bakış (2008) ve Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar: Küreselleşmenin Yükselişi ve Düşüşü (2018) yer almaktadır.

Bir cevap yazın