İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel


2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen ekonomik krizin nedenleri ve sonuçları, giderek artan oranda akademik dünyada tartışılmaktadır. Tartışmaların önde gelen konularından biri, bu krizin gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerini nasıl etkileyeceği ile ilintilidir. Bu yazıda, krizle ile ilgili olarak aşağıda tartışılan iki saptama çerçevesinde ihracata dayalı büyüme stratejisini benimseyen gelişmekte olan ülkelerin kriz karşısındaki durumu değerlendirmeye çalışılmaktadır. Yazıda vurgulanan iki saptama, korumacı eğilimlerin kriz sonrasında güçlenmesi ile kriz ertesinde dünya ekonomisinin daha çalkantılı bir evreye girmesidir. Bu iki özelliğin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri önünde yeni engeller yaratacağı düşünülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 70 - 76

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın