İktisadi Büyüme Toplum Hayatında Kendini Nasıl Gösterir? – Sacit Hadi Akdede


İktisadi büyümenin toplum ve insan hayatında gözlenen en önemli sonuçları nelerdir acaba? Sanırım insanın bireysel hayatında gözlenen en önemli sonucu onun refah seviyesinin yükselmesidir. Türkiye’de insanların büyük bir bölümünün bugün 30-40 yıl (daha geriye gidilirse refah farkı daha da görünür olur. Eğer refahı tüketilen mal çeşidi olarak alırsak, öncesine göre daha yüksek bir refah seviyesinde yaşadıklarını varsaymak sanırım büyük bir yanlış olmayacaktır. Örneğin bugün daha çok insanın (nüfusun yüzdesi olarak) evinde 24 saat sıcak su vardır. Artık herkesin evinde elektrik, TV, ocak, fırın, buzdolabı vb. eşyalar bulunmaktadır. 40 yıl önce yukarıda bazılarını İktİsadİ Büyüme Toplum Hayatında Kendİnİ Nasıl Gösterİr? saydığımız araç ve gereçlerin büyük bir kısmı birçok evde bulunmamaktaydı. İnsanların 30-40 yıl öncesine göre daha yüksek bir refah seviyesinde yaşamalarında şaşırtıcı bir yan yoktur çünkü teknolojinin gelişmesi birçok ürünü ulaşılabilir yapmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 46 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Sacit Hadi Akdede halen Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Mali İktisad anabilim dalı başkanıdır ve aynı anabilim dalında doçent olarak görev yapmaktadır. Türkiye Ekonomi Kurumu ve Uluslar arası Kültürel Ekonomistler Birliği Üyesidir.

Bir cevap yazın