İktisadi Kararların Biyolojik Temelleri Nöroiktisat – Tuna Çakar, Levent Neyse


Bireylerin karar verme süreçleri ve bu süreçlerin nasıl işlediği gerek sosyal, gerekse tabii bilimlerin ön plana çıkan araştırma alanlarındandır. Psikoloji, iktisat, sosyoloji ve hatta felsefenin yanı sıra nöroloji, fizyoloji, endokrinoloji gibi bilim dalları da insanların karar verme sürecini inceler. İnsan davranışları ve karar alma süreçleri her ne kadar psikolojinin bir çalışma alanı gibi gözükse de bireyin hormonları, davranışlarının nörolojik alt yapısı veya bireyin sosyal çevresiyle olan ilişkileri göz ardı edilemez. Bu nedenle psikolojinin farklı disiplinlerle iletişim halinde olması şaşırtıcı değildir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 58
Sayfa Aralığı: 18 - 26

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İstanbul Üniversitesi'nde iktisat lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra İspanya, Granada Üniversitesi'nde doktora yapan Neyse, Halen Almanya'da (Institute for the World Economy) post-doc ve London School of Economics, Social Policy bölümünde ortak araştırmacı (associate researcher) olarak çalışmaktadır. İlgi alanları deneysel ve davranışsal iktisat, sosyal sermaye ve sosyal tercihlerdir

Bir cevap yazın