Levent Neyse

İstanbul Üniversitesi'nde iktisat lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra İspanya, Granada Üniversitesi'nde doktora yapan Neyse, Halen Almanya'da (Institute for the World Economy) post-doc ve London School of Economics, Social Policy bölümünde ortak araştırmacı (associate researcher) olarak çalışmaktadır. İlgi alanları deneysel ve davranışsal iktisat, sosyal sermaye ve sosyal tercihlerdir

Ekonomik Eşitsizlikler ve İktisat Deneyleri – Levent Neyse

Artık laboratuvarlarından çıkabilen ama gerektiğinde tekrar laboratuvara dönebilecek; büyük veri setlerine, resmi devlet kayıtlarına...

İktisadi Kararların Biyolojik Temelleri Nöroiktisat – Tuna Çakar, Levent Neyse

Bireylerin karar verme süreçleri ve bu süreçlerin nasıl işlediği gerek sosyal, gerekse tabii bilimlerin...