İktisadı Neoliberalizmden Kurtarmak – Dani Rodrik


En azılı muhaliflerinin de kabul ettiği üzere neoliberalizmi yerine oturtmak zordur. Geniş anlamıyla neoliberalizm; piyasaların hükümete, iktisadi teşviklerin sosyal ya da kültürel normlara, özel girişimciliğin kolektif ve toplu eyleme tercihini simgeler. Kavram; Augusto Pinochet’ten Margaret Thatcher’a ve Ronald Reagan’a, Clinton demokratlarından ve İngiltere’deki Yeni İşçi2 Hareketi’nden Çin’in dışa açılmasına ve İsveç’teki refah devleti reformuna kadar çok sayıda olgunun açıklanmasında kullanıldı. Ayrıca kuralsızlaştırma (deregulation), serbestleştirme, özelleştirme ya da kemer sıkma gibi görünen herhangi bir şeyin içine atılabileceği bir torba olarak kullanılıyor. Neoliberalizm bugün, büyüyen güvensizlik ve eşitsizliği üreten, siyasi değerlerimizin ve ideallerimizin kaybedilmesine yol açan, hatta güncel popülist ters tepkiye zemin hazırlayan fikir ve uygulamaların bir stenografisi olarak düzenli bir biçimde kötüleniyor

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 86
Sayfa Aralığı: 24 - 32

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Dani Rodrik, 1982 yılından beri uluslararası siyasal ekonomi dalında Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta eğitim veriyor. Rodrik'in ilgi alanı içine giren başlıca konular, küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir ve bu alanlarında çok sayıda makaleler yayınladı. Odaklandığı başlıca konular ve araştırmaları arasında ekonomik politikanın ne olduğu ve bu ekonomik politikaları onaylayan bazı hükümetlerin diğerlerinden niye daha iyi sonuç aldığıdır. "National Bureau of Economic Research", "Centre for Economic Policy Research" (Londra), Institute of International Economics ile bağlı olan "Center for Global Development" dergilerine katkıda bulunuyor, ve "Council on Foreign Relations" ve "Review of Economics and Statistics" editörlüğünü yürütmektedir. "Rockefeller Vakfı", "Carnegie Corporation", "Ford Vakfı"'ndan gelen araştırma hibelerinin alıcısıdır. 2002 yılında "Küresel Kalkınma ve Çevre Enstitüsü"nden (Global Development and Environment Institute) "Ekonomik Düşünce Sınırlarını İlerletme" dalında Leontief Ödülü (Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought) ile ödüllendirilmiştir. İspanya'dan beş yüzyıl önce göç etmiş bir Sefarad Yahudi ailesine mensup olan Dani Rodrik 1957'de İstanbul'da doğdu. Rodrik, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde alan Rodrik, doktora derecesini ise ABD'de de bulunan Princeton Üniversitesi'nden aldı. 1990 yılında profesörlüğe yükselen Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta dersler veriyor.

Bir cevap yazın