Dani Rodrik

Prof. Dr. Dani Rodrik, 1982 yılından beri uluslararası siyasal ekonomi dalında Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta eğitim veriyor. Rodrik'in ilgi alanı içine giren başlıca konular, küreselleşme, uluslararası ekonomi, politik ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliğidir ve bu alanlarında çok sayıda makaleler yayınladı. Odaklandığı başlıca konular ve araştırmaları arasında ekonomik politikanın ne olduğu ve bu ekonomik politikaları onaylayan bazı hükümetlerin diğerlerinden niye daha iyi sonuç aldığıdır. "National Bureau of Economic Research", "Centre for Economic Policy Research" (Londra), Institute of International Economics ile bağlı olan "Center for Global Development" dergilerine katkıda bulunuyor, ve "Council on Foreign Relations" ve "Review of Economics and Statistics" editörlüğünü yürütmektedir. "Rockefeller Vakfı", "Carnegie Corporation", "Ford Vakfı"'ndan gelen araştırma hibelerinin alıcısıdır. 2002 yılında "Küresel Kalkınma ve Çevre Enstitüsü"nden (Global Development and Environment Institute) "Ekonomik Düşünce Sınırlarını İlerletme" dalında Leontief Ödülü (Leontief Prize for Advancing the Frontiers of Economic Thought) ile ödüllendirilmiştir. İspanya'dan beş yüzyıl önce göç etmiş bir Sefarad Yahudi ailesine mensup olan Dani Rodrik 1957'de İstanbul'da doğdu. Rodrik, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini ABD'nin Harvard Üniversitesi'nde alan Rodrik, doktora derecesini ise ABD'de de bulunan Princeton Üniversitesi'nden aldı. 1990 yılında profesörlüğe yükselen Rodrik, 1982 yılından beri Harvard Üniversitesi'nin Kennedy School of Government'ta dersler veriyor.

Küreselleşme, Nereye Kadar? – Dani Rodrik

Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret ve serbest sermaye hareketliliği ile...

Son On Yılda Türkiye Ekonomisinin Performansı Ne Kadar İyiydi? – Dani Rodrik

S on günlerde Türkiye ekonomisinin AKP hükümeti dönemindeki performansı çok tartışılmakta ve Maliye Bakanı...

İktisadı Neoliberalizmden Kurtarmak – Dani Rodrik

En azılı muhaliflerinin de kabul ettiği üzere neoliberalizmi yerine oturtmak zordur. Geniş anlamıyla neoliberalizm;...

Ekonomide Yanlış (Ve Doğru) Nedir? – Dani Rodrik (İTD 33-34)

Dünya Ekonomisi Derneği, benimle son zamanlarda ekonominin durumu ve meslekteki çoğulculuk hakkında görüşlerimi almak...

Küreselleşme, Nereye Kadar? – Dani Rodrik (İTD 13)

Dünya küreselleşmenin çöküşünü zaten bir kez gördü. Serbest ticaret ve serbest sermaye hareketliliği ile...