İktisadı Yeniden Düşünmek – Mustafa Pirili


Sosyal bilimlerle uğraşanların, arada bir, her zamankinden farklı düşünmelerinde yarar var. Kuşkusuz hepimiz her gün her dakika düşünüyoruz; ama farklı düşünmeler var. Günlük yaşamımız içinde sürekli düşünüyoruz. Düşünce zihinsel işleyiş, beynin işlevlerine bağlı bilinçli etkinlik demektir. Bununla birlikte hayal kurmak da bir düşünce biçimi; o halde kavrama ve karar verme yargıda bulunmayı içeren düşünme türünü veya insan faaliyetini sıradan düşünmeden ayırmak gerek. Bunu akıl olarak adlandırıyoruz. Kavram batı dillerinde ratio, intellect, understanding sözcükleri ile ifade ediliyor. Ama felsefede genel olarak ratio veya reason, akıl olarak adlandırılıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 15
Sayfa Aralığı: 54 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın