İktisat Ve İdeoloji – Vural Fuat Savaş


İktisat, bir sosyal bilimdir. Bugün benimsenmiş bulunan yaygın düşünceye göre temel amacı, insanların ekonomik davranışlarını hem analitik ve hem de normatif yönden incelemektir. İnsanın ekonomik davranışlarının analitik yönden incelenmesi; bu davranışların nedenlerini, sonuçlarını ve karşılıklı etkilerini araştırmak, basit bir ifadeyle, ekonomik yaşamın fotoğrafını çekmektir. Aynı davranışların normatif yönden incelenmesi ise, bu fotoğrafta istenmeyen görüntüleri bulmak ve bunları “olması gereken” görüntülerle değiştirmektir. Kısacası, iktisatın biri “iktisat teorisi” olarak, diğeri de “iktisat politikası” olarak iki yönü vardır. İdeoloji bu iki yönde de kendini hissettirir. Bazı iktisatçılar bu görüşe katılmaz ve ideolojilerin iktisat teorisi üzerinde değil, sadece iktisat politikası üzerinde etkili olduğunu öne sürer .

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 9
Sayfa Aralığı: 42 - 48

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın