İstiklal Savaşı’nın Finansmanı – Vural Fuat Savaş


İ stiklal Savaşı bu ülkenin, Cumhuriyet’in temel direğidir. Bu savaş kazanılmamış olsaydı ne bu ülke bizim olurdu, ne de Cumhuriyet olurdu. İstiklal Savaşı’nın sebepleri ve sonuçları siyasal, ekonomik ve sosyal yönlerden incelenmişse de, yeteri kadar incelenmemiş bir yönü vardır: finansmanı! Gerçekten de her yanı İngiliz, Fransız ve İtalyan güçleri tarafından işgal edilmiş ve 1919′ da bu güçlerin teşvikiyle İzmir’i işgal etmiş Yunan güçleri bu ülkeden nasıl sökülüp atılmıştır? Sadece bu düşmanlarla değil, İstanbul’daki Osmanlı Hükümeti ile ve yurdun dört bucağında artarda patlak veren iç isyanlarla mücadele eden Kuvayı Milliye nasıl muzaffer olmuştur? Derin bir yoksulluk içinde bulunan ve “asli gücünü” Balkanlarda, Kuzey Afrika kıyılarında, Orta Doğu’da ve Kafkaslar ‘da yaptığı savaşlarda tüketen Anadolu halkı bu savaş için kaynakları nereden ve nasıl bulmuştur? Kısacası İstiklal Savaşı nasıl finanse edilmiştir? İncelenmesi gereken temel konulardan biri de budur

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 20 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Prof. Dr. Vural Fuat Savaş, 1960 Yılında Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi'nde asistan olarak başlayan akademik kariyerine 52 sene sonra, kendi isteğiyle aldığı emeklilik kararıyla noktalamıştır (2012). Çok sayıda telif ve çeviri kitabı yayımlanmış bulunan Prof.Dr. Savaş, halen İktisat ve Toplum dergisi yazı kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir cevap yazın