Kapitalizmin Normal Halleri – Erinç Yeldan


Korona virüsü (COVID-19) elbette öncelikle bir sağlık tehdidi sorunu; ancak iktisadi ve sosyal uzantıları sorunun çok daha kapsamlı ve sistemik olduğu gerçeğini de gizlemiyor. COVID-19 tehdidini çok daha karmaşık biçime dönüştüren ana nedenlerden birisi de bilgi kirliliği sorunu. Virüsün yayılış hızına, iktisadi maliyetlerine, küresel düzene ilişkin rasgele varsayımlara dayalı projeksiyonlar, önümüzü görmemizi büsbütün engelliyor; belirsizlikleri derinleştiriyor. Korkut Boratav Hoca 28 Ağustos tarihli SoL Gazetesi’ndeki köşesinde bizimle şu satırları paylaşmaktaydı: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus 10 Temmuz’da salgın konusunda dünya kamuoyuna yakındı: ‘Şu anda karşılaştığımız ana tehdit virüs değildir; küresel ve ulusal düzlemlerde liderlik ve dayanışmanın yoksunluğudur. Bölünmüş bir dünyada bu salgını yenemeyiz. Covid 19 salgını küresel dayanışmayı ve küresel liderliği sınamaktadır. Virüs, biz bölündükçe serpiliyor; birleştiğimiz zaman engellenecektir.’

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 119
Sayfa Aralığı: 15 - 17

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın