Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… – Metin Sarfati


Daraltıcı politikalar halkın, özellikle yoksul kesimi için olumsuz sonuçlar veriyor. Eşitsizlikleri genellikle arttırıyor veya en azından sabit tutuyor; fakat azaltmıyor. Bu da doğal olarak aslında varlıklı kesimin desteklenmesi anlamına geliyor. Kimi toplumların bu sıkıntılı duruma bir süreliğine katlanıp daha sonra düze çıkabilecekleri ileri sürülecekse de bu beklenti belirsiz bir zamana da ertelenebilecektir. Kamu harcamalarının daraltıcı politikalar ile birlikte kısılması sonucunda daha önce toplumun nispeten varlıksız kesimlerinin bedelsiz veya daha düşük bir bedel ile ulaşma imkanını buldukları mal ve hizmetlerin satın alınamaması sonucu derinleşen kriz durgunluğu katmerleştiğinde yoksullaşma süreci de kaçınılmaz olarak ivme kazanacaktır. Daraltıcı politikalar böylece kısır bir döngünün körükleyicisi haline gelip durgunluğun ve gerilemenin bizzat hazırlayıcısı da olacak, toplumsal eşitsizlikleri ve yoksulluğu yapısallaştırabilecektir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 61
Sayfa Aralığı: 30 - 37

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İstanbul’da doğdu. Toplumsal sorunlara ilk ilgisi okuduğu Galatasaray Lisesi’nde oluştu. İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Doktorasını tamamladı. Doçentlik ünvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde “İktisadi Düşünce Tarihi” alanında aldı. Aynı bölüme Profesör olarak atandı. Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli Üniversitelerinde -burslu, burssuz- olarak bulundu, “davetli öğretim üyesi”, “professeur invité” olarak ders verdi.

Bir cevap yazın