Metin Sarfati

İstanbul’da doğdu. Toplumsal sorunlara ilk ilgisi okuduğu Galatasaray Lisesi’nde oluştu. İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Doktorasını tamamladı. Doçentlik ünvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde “İktisadi Düşünce Tarihi” alanında aldı. Aynı bölüme Profesör olarak atandı. Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli Üniversitelerinde -burslu, burssuz- olarak bulundu, “davetli öğretim üyesi”, “professeur invité” olarak ders verdi.

Metin Sarfati Anısına

“Aşağılamamak, nefret etmemek, anlamak...” Hüseyin Özel, Ercan Eren, Hülya Derya, Ragıp Ege, Derya Güler...

Kaderin İçindeki Özgürlük – I – Metin Sarfati

Aklı, yaşama ve kavrayışa rehber yapmak. Galiba insan varlığının en zor yapabileceği, en zor...

Özgürlüğe Mecbur mudur İnsan Olan? – Metin Sarfati

Bu sütunlarda yapılmaya çalışılan, modern zamanların düşünürlerinin izinden (ki bunların bir kısmı ekonomi politik...

İktisadın İnsanının “Özgür İradesi(!)” – Metin Sarfati

Amartya Sen, özgürlüğü rasyonaliteyle beraber ele almayı tercih edecek, Nobelli Nordhaus, ödülün verdiği güvenle,...

“Özgürlük ve Ekonomi Politik”e Başlarken – Metin Sarfati, Hüseyin Özel

 Giriş  İktisat, insan özgürlüğünü sadece seçim yapabilme, ya da “özel girişim serbestisi” özgürlüğü olarak...

Eros Thanatos’u Mu Çağırıyor – Metin Sarfati

Keynes öngörüsünü tıpkı iktisat teorisinde yaptığı gibi ve birçok biyograf tersini düşünse bile psikolojik...

“Edebiyat Yapmaktan” Uzaklaşan İktisat Bilimi İnsan Tabiatını Algılayabiliyor Mu – Metin Sarfati

Siz yanıma geldiğinizde ise beni büromda yalnızlığımın içinde bulacaksınız. Filozof ulaşılandır. Sizi asla geri...

Rousseau’nun Ütopyası – Metin Sarfati

Yeni varlıklı bir kesimin ortaya çıkması ile birlikte yaygınlaşan zenginleşme isteği modern zamanların ve...

Bir Ütopya Olarak İktisatta Çoğulculuk Veya “Ekonomi Ve Toplum” – Metin Sarfati

20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yeni bir dünyanın temelleri atılacaktır. Süreç 2. Dünya savaşından...

İstekten Arzuya Veya Arzunun Kıskacında – Metin Sarfati

Spinoza “isteğin” ve “neşenin” filozofu olacaktır. “İstek” önce “varolma”, sonra da “anlama, bilme” isteğidir....

Savaş – Terör – Şiddet – Yalnız İnsan Ve Ötesi… – Metin Sarfati

Usta romancı Victor Hugo öngörüsünde tümüyle yanılacaktır; 20.yüzyıl onun düşündüğünün tam tersine insanlığın en...

Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… – Metin Sarfati

Daraltıcı politikalar halkın, özellikle yoksul kesimi için olumsuz sonuçlar veriyor. Eşitsizlikleri genellikle arttırıyor veya...

Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… – Iı – Metin Sarfati

İ ktisat bilimi temel bir varsayımla yola çıkacaktır. Seyrek (nadir) kaynakların varlığında insan sonsuz...

Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… – Iıı – Metin Sarfati

Kaosun teorisyeni, büyük matematikçi Benoit Mandelbrot, fraktalları1 incelemekle ünlenecek bununla birlikte iktisadi düşünce tarihine...

Nihilizmin Dönüşü Mü? – I – Metin Sarfati

Çok şey söylenecek, çok yorum yapılacaktır, XX. yüzyıl için; kısa bir yüzyıl olduğundan, tarihin...

Nihilizmin Dönüşü Mü? Iı – Metin Sarfati

Modern zamanların çok başında yer üzerinde ki yaşamın akla uygun düzenlenmesini önerecek olan Montaigne...

Nihilizmin Dönüşü Mü? – Metin Sarfati

Din - aydınlanma ilişkilerini ve bunun günümüz de ki yansımalarını en iyi tahlil edenlerden...

Bir “Kentin Ve Bilgesinin” Bugüne Dersleri – (I) – Metin Sarfati

Adına Roma'da kutlamalar düzenlenen, ticaretin ve adası Girit'in tanrısı Mercure'e nerede ise iki bin...

Bir Kentin Ve Bilgesinin Bugüne Dersleri (Iı) – Metin Sarfati

Yalnız kalmayacaktı Mercure, Amsterdam'ın puslu ve bir o kadar da büyülü ufkunda belirdiğinde; yalnızlığın...

Bir Kentin Ve Bilgesinin Bugüne Dersleri Ve Soruları Iıı – Metin Sarfati

İki sayıdır sürdürülen ve şimdi(lik) sonlandırılacak olan bu çalışma bilimsel bir tez olmaktan çok...

  • 1
  • 2